Bli medlem i Skillingaryds Motorklubb

För att bli medlem: maila namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer till info@ssmk.se

 

Medlemsavgift

Enskild medlem: 200 kronor 

Familj på samma adress: 350 kronor

Länk till blanketter på SBF