Tävlingsledning

Tävlingsledare Mats Bergman 073 – 088 13 30 mats.bergman@skilling500.info

Bitr. Tävlingsledare Martin Holm 070 – 811 31 59 martin.holm@skilling500.info

Bitr. Tävlingsledare Bitte Blansch 070 – 847 36 85 bitte.blansch@skilling500.info

Bitr. Tävlingsledare Malin Gustavsson 072 – 717 21 05 malin.gustavsson@skilling500.info

Tävlingskassör Stefan Stigemyr 070 – 632 14 67 stefan.stigemyr@skilling500.info

Bitr. Tävlingskassör Annelie Wallensten 070 – 690 08 26 annelie.wallensten@skilling500.info

Tävlingssekreterare Marinette Hjelm 070 – 606 82 98 marinette.hjelm@skilling500.info

Bitr. Tävlingssekreterare Frida Hjelm 073 – 539 18 49 frida.hjelm@skilling500.info

Banchef Leif Samuelsson 073 – 027 76 77 leif.samuelsson@skilling500.info

Bitr. Banchef Inge Petterson 070 – 549 02 81 inge.petterson@skilling500.info

Administrativ chef Frida Lindström 070 – 380 93 21 frida.lindstrom@skilling500.info

Bitr. Administrativ chef Evelina Sjöholm 073 – 345 69 40 evelina.sjoholm@skilling500.info

Serviceplatschef Bo Johansson 070 – 527 65 11 bo.johansson@skilling500.info

Förarkontakt Martin Edlund 070 – 773 46 88 martin.edlund@skilling500.info

Förarkontakt Tord Andersson 070 – 682 26 26 tord.andersson@skilling500.info